VAALIKONE #7: Maakuntavero?

Vaalikoneessa kysytään mahdollisesta maakuntaverosta tässä väittämällä:

Väite: Maakuntavero pitää ottaa käyttöön. Sen kautta maakunnat voivat kehittää itsenäisesti sote-palvelujaan, mutta se voi johtaa siihen, että veroprosentti on erisuuruinen eri alueilla.

Vastaus: Neutraali

vastauks Almamedian vaalikoneessa

Maakuntien toiminnan rahoitus on tietysti turvattava, mutta en vielä haluaisi ottaa kantaa siihen, onko kyse maakuntaverosta, alueen kuntien jäsenmaksuista, tai maksun määräämisestä per asukas.

Kokonaisveroastetta ei voi nostaa ja näin ollen en puolla ylimääräistä maakuntaveroa nykyisten verojen päälle.

Samaan aikaan on huomattava, että kokonaisveroaste on nyt jo alueen sisälläkin eri kunnissa eri suuruinen, joten kyse on enemmänkin siitä, tavoitellaanko tässä verojen tasausta alueen eri asukaiden välillä, vai hyväksytäänkö nykyisen kaltaiset erot tulevaisuudessakin. Iso osa kuntien menoista tulee toiminnoista, jotka siirtyvät hyvinvointialueille uudistuksessa. Näissä toiminnoissa odottaisin kustannusten tasaantuvan jollain mekanismilla. Osa kuntien kustannuksista johtuu muista tekijöistä, nämä kuntakohtaiset erot eivät ole alueen muiden kuntien vastuulla.

Erityisen tärkeää on huomata, että kuntien ollessa hyvin eri kokoisia, ei päätöksiä voi tehdä pelkästään jonkin ideaalin varjolla, sillä moni ratkaisu saattaisi suistaa pikkukunnat syvempään taloudelliseen kriisiin. Tämä on se kysymys missä tarvitaan sitä sydäntä ja maalaisjärkeä.

Voisiko myös keskustella hetkisen erilaisista mekanismeista, miten hyvinvointialueen terveydenhuollossa voisi olla maksullisia kannustemekanismeja, jotka toisivat kassaan euroja, ja hiukan madaltaisivat eroa yksityisen ja julkisen välillä.