HSL hallitus / Liikkumisesta · 6.2.2022

Laita viestiä joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista! – Näin voin hyödyntää palautettasi HSLn hallituksessa

Lämmin kiitos kuntalaisille viesteistä

Kuluneella viikolla keskusteluun on noussut uutinen, jossa Pohjolan liikenne ilmoittaa lopettavansa Länsi-Uusimaan reittinsä kannattamattomina. Tämä tietysti aiheutti akuutisti huolta varsinkin veikkolalaisissa, jotka ovat riippuvaisia linjasta 280, jonka vuoroista Pohjolan liikenne on ajanut isoimman osan.

Viitaten aiempiin Facebook-keskusteluihin ryhmissä ja seinälläni, viesteihin sekä sähköposteihin joukkoliikenteestä aiheen tiimoilta Veikkolassa ja muualla Pohjois-Kirkkonummella – ja laajemminkin, kiitos jo tähän mennessä tulleesta kansalaispalautteesta ja informaatiosta.

Nyt luonnollisesti puhututtaa Pohjolan liikenteen lopettaminen ja sen vaikutukset Kirkkonummella. Asiaa selvitetään jo kiireellisenä. En mene tässä julkaisussa yksityiskohtiin enempää. Aiheesta voi laittaa viestiä edelleen.

Laita viestiä joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista!

Image bt Gerdt Altmann

Uutta blogissa: yhteydenottolomake

Sivuillani on nyt yhteydenottolomake, jonka kautta minulle voi lähettää sähköpostia.

Tämä tilanne, ensinnäkin, nosti esiin akuutin tarpeen luoda kontaktointikanava näille sivuille. Otan mielelläni vastaan lisää infoa myös muilta alueilta, mm. Länsiväylän molemmin puolin asuvilta joukkoliikenteen käyttäjiltä.

Paitsi siitä mikä ei toimi, anna hallitustyöskentelyn tueksi palautetta asioista, jotka toimivat!

Toiseksi, koen samassa yhteydessä luontevana kertoa yleistasolla hieman työskentelystä HSLn hallituksen jäsenenä, ja avata erityisesti sitä, millä tavalla ja mihin siellä voin vaikuttaa. Tämä toimikoon lyhyenä johdantona tai pohjustuksena siihen, kun asiaa myöhemmin käsittelen tarkemmin.

Autoilijoiden ääni kuuluviin

HSLn asiakastyytyväisyyskyselyt kohdennetaan nykyisille käyttäjille asiakastietojärjestelmän kautta, ja autoilevaa osaa kuntalaisista on vaikea tavoittaa tätä kautta. Kuitenkin HSLn tavoitteena on tulevaisuudessa nostaa joukkoliikenteen käyttäjien osuutta. Mielestäni autoilevan väestön näkemyksiä tulisi jatkossa ottaa huomioon, jotta siirtymä ja joukkoliikenteen kasvu toteutuisi tulevaisuudessa.

Minua kiinnostaa monenlainen autoilevilta saatu palaute. Oletko joutunut luopumaan joukkoliikenteen käytöstä jostain syystä, mistä? Haluaisitko käyttää joukkoliikennettä, mutta se ei nyt ole mahdollista, miksi? Käytätkö arkiliikenteessä yksityisautoilun ja joukkoliikenteen yhdistelmää? Miten se toimii, ja missä vaihdat joukkoliikenteeseen?

Nuorten liikkumistarpeet

Toinen erityisryhmä, jonka näkemykset kiinnostavat, on kuntamme nuoret. Aikuisilla on hieman erilaiset tarpeet liikkumiseen, mahdollisuus usein valita joukkoliikenteen ja yksityisautoilun välillä, ja lopulta mahdollisuus valita asuinpaikkakin. Nuoret eivät samalla tavalla pääse asioihin vaikuttamaan, vaan asuvat huoltajiensa kanssa. Ajokorttia ei useimmilla vielä ole, ja liikkumisen tarpeet oppilaitoksiin ja harrastuksiin ovat erilaiset.

Koululaisten tarpeet liikkumiseen tiedetään hyvin, koska kunta, koulut ja HSL tekevät yhteistyötä asian tiimoilta. Mutta oppivelvollisuuden päättyessä peruskoulun jälkeen tilanne muuttuu. Olen saanut viestiä siitä, kuinka nuorten on vaikea liikkua naapurikaupunkeihin ammatillisen koulutuksen piiriin. Minulla ei kuitenkaan ole käsitystä siitä, kuinka paljon näitä nuoria eri alueilla on, ja mihin oppilaitoksiin tarvitaan/puuttuu luotettava yhteys.

HUOM!

Konkreettinen asiakaspalaute ja tiedustelut HSL:lle tulee aina laittaa suoraan asiakaspalveluun.

Käytännön kysymys, asiakaspalautetta, vai strateginen linjaus?

Lomake on sivuilla pysyvästi, eli voitte edelleen myöhemminkin lähettää viestejä liittyen liikennejärjestelyihin. HSLn hallituksen jäsenenä, ja Kirkkonummen edustajana, kanavoin mielelläni viestejänne HSLn suuntaan. Minua voi toki lähestyä halutessaan myös muihin asioihin liittyen.

Mistä tiedän, kenelle palaute siis kuuluu?

Ero strategisen ja operatiivisen välillä ei ole aina yksiselitteinen, joten voi olla vaikea hahmottaa, kenelle mikäkin palaute kuuluu. Tässä muutama nyrkkisääntö avuksi:

Nyrkkisääntö 1: jos se on kiireellinen ja vaatii välitöntä ratkaisua, se on operatiivinen tai tekninen ja kuuluu toimihenkilöille/asiakaspalveluun.

Nyrkkisääntö 2: jos kysymys on hyvin yksityiskohtainen tai koskee asiakkuuttasi, se on todennäköisesti operatiivinen – käänny ensin asiakaspalvelun puoleen.

Nyrkkisääntö 3: asiakaspalvelu auttaa aina oikeaan osoitteeseen.

Nyrkkisääntö 4: jos asia ei ole kiireellinen, voit aina kääntyä oman kunnan luottamushenkilön puoleen HSLn hallituksessa.

Hallituksen jäsen ei kuitenkaan pysty vaikuttamaan kaikkeen. Hallitus sopii johtoryhmän työskentelyyn vaikuttavista ylemmän tason periaatteista, sekä valvoo ja ohjeistaa johdon työskentelyä niiltä osin, kuin hallituksen toimivaltaan kuuluu.

Miten HSLn hallitus työskentelee

Kuntapäättäjät sitoutuvat eri luottamuselimissä toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan, ja luottamuselimillä on omat, hallintosäännössä määritellyt vastuunsa ja tehtävänsä. Päätöksiä valmistelevat eri toimielimet, ja päätöksistä äänestetään tarvittaessa. HSLn hallintosääntö ja hallituksen tehtävät löytyvät osoitteesta hsl.fi/hsl/hsl-organisaationa/paatoksenteko.

Jos poliitikko lupaa jotain todella yksityiskohtaista, kannattaa kuntalaisen suhtautua hieman kriittisesti – se voi olla liian hyvää ollakseen totta.

HSLn hallitus ei ota kantaa yksittäisiin linjoihin, pysäkeihin, tai aikatauluihin, vaan tällaiset palautteet käsitellään asiakaspalautteena ja virkamiestyönä. Asiantuntijat ja toimihenkilöt osaavat näissä asioissa auttaa kunnallista luottamushenkilöä paremmin, se on heidän työnsä, ja tehtävien hoitoon löytyy varahenkilöt. Minun varahenkilöni HSLn hallituksessa on Tuusulan edustaja, ja olen kuntamme ainoa jäsen hallituksessa. Jos kirkkonummelaisten asiakaspalautetta kanavoitaisiin kauttani, seuraisi siitä vain pullonkaula.

Onko palautteesta sitten mitään hyötyä?

On, ehdottomasti. Vaikka konkreettiset palautteet, yksittäisiä linjoja koskevat kehittämistoiveet, ja erityisesti kysymykset tulee laittaa suoraan HSLn asiakaspalveluun, minulle kannattaa vinkata tiedoksi, että hei, olen laittanut tällaista palautetta. Ohjaan tarvittaessa oikeaan osoitteeseen, mutta en tosiaan aina pysty päivittäin vastaamaan sähköposteihin.

Kuntien ja HSLn sekä muiden toimijoiden välillä on paljon yhteistyötä, josta vasta valmistellut ja pohjustetut esitykset tulevat HSLn hallituksen päätettäväksi. Joukkoliikennettä kehitetään jatkuvasti, ja mitä enemmän saan tietoa kuntalaisten tarpeista, sitä paremmin voin asioitamme edistää hallitustyöskentelyssä.

HSLn hallitus hyväksyy mm. isommat asiat, kuten HSLn kannanotot yleiskaavamuutoksiin ja ohjaa HSLn toimintaa pidemmällä aikavälillä. Vaikka en voi suoraan ajaa yksityiskohtaisia kehitystoiveita, auttaa palaute hahmottamaan isompaa kuvaa ja tarpeita, ja edistämään asioita pidemmällä tähtäimellä niin, että palaute näkyy käytännössä.

Seminaareissa hallitus ja johtoryhmä sekä asiantuntijajäsenet työskentelevät yhdessä työstääkseen yleisempiä strategisia linjauksia. Esimerkiksi strategiatyöskentelyssä syksyllä 2021 sain läpi monta seikkaa, jotka tekevät HSLstä toivottavasti myös kehyskuntien asukkaita paremmin palvelevan puulaakin tulevaisuudessa. (Tästä myöhemmin lisää.)

Isommat päätökset esitellään valmisteluvaiheessa hallituksen jäsenille iltakouluissa, joihin nimetyt asiantuntijajäsenet (mm. kunnanjohtaja, teknisen toimialan johtaja) voivat osallistua hallituksen lisäksi. Asiantuntijajäsenillä on puheoikeus mutta ei äänivaltaa hallituksen kokouksissa. Iltakoulut ovat varsinkin hyviä tilanteita evästää päätösten valmistelua siten, että kuntalaisten toiveita aikanaan konkreettisella tasolla otetaan huomioon. Yhtymäkokouksessa kuntaa edustaa kunnanhallituksen edustaja; siellä HSLn hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus, mutta ei äänivaltaa.

HSLn hallituksen roolia voidaan ajatella niin, että hallitus on johtoryhmän sparraaja ja valvoja, mutta ei työnjohtaja. Hallituksen jäsenet eivät siten voi roolissaan ”mikromanageerata” yksittäisten toiveiden perusteella, mutta yleisemmällä tasolla voidaan sisältöjen painotuksia työstää niin, että ne vastaavat pitkällä ja keskipitkällä välillä kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeita.


Huhumyllyn suitsimiseksi

Seuraavassa kirjoituksessa tarkastelen Pohjolan liikenteen operoimien linjojen ympärillä käytävää keskustelua ja tilannetietoja.

Muutama nopea kommentti sitä odotellessa huhumyllyä suitsimaan;

  • HSL ei ole ollut 280-linjasta vastuussa, vaan Ely-keskus.
  • Olen viestinyt linjan merkityksestä on HSLn suuntaan.
  • Ei ole käynnissä ”280-linjan alasajoa”, vaan asiaa selvitetään eri osapuolten kesken aktiivisesti parhaillaan.

Viestilomakkeeseen

%d bloggaajaa tykkää tästä: